Sidhuvud

Föranmälan är nu stängd.


Nu är anmälan stängd på internet men det går bra att göra sin anmälan på plats
i Nilles gamla lokal mitt emot Netto från kl. 09.00 till 2 timmar före utsatt starttid.


Klasskampen
Klasskampen har vi  förr att motivera skolungdomar att röra på sig. Här handlar det snarare om deltagande än prestation! Man tävlar klassvis och genom sitt deltagande är man med och tävlar om 5.000:- till klasskassan.
När man anmäler sig till loppet anger man sin skola och klass. Det måste vara minst
5 anmälda från klassen för att kunna delta i utlottningen. Varje deltagare i klassen som anmäler sig får en ”lott” i utlottningen genom sitt startnummer vilket gör att ju fler som deltar från en klass desto större är chansen att man vinner. Det handlar inte om att komma först utan om att delta.


Unika loppet
Vi har det Unika loppet som då vi anser att alla skall ha möjlighet att delta i Kinnaloppet. Det Unika loppet är för att de unika människor som pga någon form av fysisk eller psykisk begränsning inte kan delta i ordinarie lopp.
Här är alla välkomna oavsett om man går, springer, åker rullstol eller kanske behöver hjälp av en ledsagare. Ledsagare deltar naturligtvis kostnadsfritt.
Även äldre som känner att det ordinarie loppet är övermäktigt är välkomna att delta här.
Banans är ca 800 m.


Lagtävling 10 km
Lag anmäls genom att minst fyra löpare, valfri mix kvinnor och män, anmäler sig individuellt till 10 km och uppger samma klubb, företag eller lagnamn.

Info om loppet.

​​​​​​
Datum

Lördag 25 augusti

Barn/Ungdom 2 km
Starttid kl.11.30
Anmälan på plats 25 augusti, 125 kr

Unika loppet
Starttid kl.12.30
Anmälan på plats 25 augusti, 125 kr


Herr/Dam 5 km alt. 10 km
Starttid kl.14.00
Anmälan på plats 25 augusti, 300 kr

Sista anmälningsdag via internet
var onsdag 22 augusti.