Sidhuvud

Viktig information

Nedan finner du länkar med viktig information för dig som skall delta i Kinnaloppet. 

Bansträckning>>> 

Sjukvård>>>


Omklädning & utdelning av nummerlappar>>>

Uppvärmning>>>