Sidhuvud

Integritetspolicy


1.Insamling av information
Vi samlar in information från dig när du anmäler dig till 
Kinnaloppet. Den insamlade informationen inkluderar ditt namn, stad, personnummer, din e-postadress samt ditt
telefonnummer.
Det är Kinna Aktivitetsförening (org.nummer 802501-5333) som är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig). Du kontaktar oss enklast via kontaktfunktionen direkt på hemsidan.

2. Användning av information
Vi behandlar information på olika grunder:
A) För att kunna administrera anmälningar till Kinnaloppet samt kunna hantera betalningar.
- Kontaktuppgifter
- Betalningsuppgifter
Den här typen av information är nödvändig för att kunna registrera dig till tävlingen, om du inte tillhandahåller denna information kan du inte anmäla dig till Kinnaloppet.
Vi lagrar dina anmälningsuppgifter i 12 månader efter loppet genomförts. Önskar du att uppgifterna raderas permanent tidigare ber vi dig höra av dig till oss. 

B) Med syfte att kunna ge dig personlig service och för att utveckla loppet behandlar vi:
- Administrativ information
- Information om kommande lopp
- Kontaktuppgifter
Vi har gjort bedömningen att vi har ett berättigat intresse att behandla dessa data för dessa ändamål i form av upprätthållande av kundrelationen, marknadsföring och utveckling. Vill du avstå från sådan behandling är du välkommen att kontakta oss.
Vi behandlar också faktureringsinformation i enlighet med de krav som vid var tid gällande lagstiftning kräver, till exempel för bokföringsändamål. Sådan information sparas så länge som lagen kräver.

3. Utlämnande till tredje part
Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart (personuppgiftsbiträden eller underbiträden) som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell och i övrigt följa gällande personuppgiftslagstiftning.
Vi anser att det är nödvändigt att dela information med rättsvårdande myndigheter, it-säkerhetskonsulter, jurister och revisorer i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

4. Informationsskydd
Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. De datorer som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

5. Använder vi oss av cookies?
Ja. Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats. Vi använder även Googles annonscookies i syfte att återkoppla till de som har besökt vår webbplats.

6. Dina rättigheter som registrerad
Du har rätt att begära tillgång till de uppgifter vi behandlar om dig och begära att de rättas eller raderas (om de är felaktiga), att vi slutar använda dem för ett specifikt ändamål, att få ut dem i ett digitalt läsbart format (till dig eller direkt till en annan tjänsteleverantör). Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter felaktigt tar vi gärna emot klagomål och förbättringsförslag i vår supportfunktion på hemsidan, du har också rätt att framföra klagomål till Datainspektionen (Integritetsskyddsmyndigheten).

7. Avsluta prenumeration
Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar som angår din anmälning, enstaka nyhetsbrev, relaterad produktinformation etc. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande.
Har du frågor gällande vårt arbete är du välkommen att kontakta oss.